PRIVACYBELEID VAN VISTA OUTDOOR


Meest recente update: 20 november 2023

Dit privacybeleid is van toepassing op Vista Outdoor Inc., alsmede op al haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en vertrouwde familie van merken, met een statutaire zetel te 1 Vista Way, Anoka, MN 55303 (gezamenlijk "Vista Outdoor", "wij", "onze" of "ons").

Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken met betrekking tot de gebruikers van de Website ("Site"), en via één van onze diensten, met inbegrip van online of mobiele toepassingen ("App" of "Apps"), kiosken, e-mail, telefonische vragen, promoties, garantieregistraties, nieuwsbriefdienst, enquêtes, forums, inschrijvingen voor sweepstakes/wedstrijden (gezamenlijk de "Diensten").

Uw gebruik van onze diensten is onderworpen aan de Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik, die u hier kunt bekijken, met inbegrip van toepasselijke voorwaarden inzake beperking van aansprakelijkheid en geschillenbeslechting. Door de diensten te gebruiken, erkent u de voorwaarden en praktijken beschreven in dit privacybeleid. Als u niet tevreden bent met de voorwaarden en praktijken zoals beschreven in dit privacybeleid, maak dan geen gebruik van de diensten en verstrek ons geen persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd).

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving dit privacybeleid aan te vullen, te wijzigen, bij te werken of aan te passen, door een dergelijke wijziging, update of aanpassing op de website te plaatsen. Een dergelijke wijziging, update of wijziging wordt onmiddellijk van kracht na publicatie op de website. Updates en wijzigingen van de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik en het privacybeleid blijven van toepassing op uw gebruik van de diensten en de website wanneer u de diensten of de website gebruikt nadat de wijzigingen zijn geplaatst.

Het is belangrijk dat u terugkijkt op updates van het privacybeleid.

In het kader van dit privacybeleid betekent “Persoonsgegevens”, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, alle informatie die een bepaalde persoon of een bepaald huishouden identificeert, ermee in verband staat, beschrijft of redelijkerwijs in verband kan worden gebracht, ermee in verband kan worden gebracht of eraan kan worden gekoppeld, met inbegrip van alle informatie die onderworpen is aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

1. Verzamelen van persoonsgegevens.

Categorieën van persoonsgegevens. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen wij de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen (met inachtneming van de toepasselijke wettelijke vereisten en beperkingen):

 • Naam, contactgegevens en andere identificatoren: identificatoren zoals een naam, gebruikersnaam, accountnaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en online identificatiecode. Wij verzamelen deze gegevens om bestellingen te verwerken, het aanmaken van een account te vergemakkelijken, klantenondersteuning te bieden, gebruikers te authenticeren en relevante aanbiedingen, promoties en marketingmateriaal te leveren.
 • Aankoopgegevens: elektronische klantendossiers, met inbegrip van gegevens over aankopen, die persoonsgegevens bevatten. Wij verzamelen deze gegevens om transacties te verwerken, klantenondersteuning te bieden, retouren te beheren en te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Apparaatgegevens: internet protocol (IP) -adres, web browser type, besturingssysteem versie, telefoonprovider en fabrikant, applicatie installaties, apparaat identificatoren, mobiele advertentie-identificatoren, en tokens voor pushmeldingen. Wij verzamelen deze gegevens om uw ervaring tijdens het gebruik van de website te optimaliseren, de website te beveiligen, technische problemen op te lossen, inhoud en ervaringen te personaliseren en relevante aanbiedingen, promoties en marketingmateriaal te leveren.
 • Demografische gegevens: met inbegrip van geslacht, leeftijd, ras en handicap. Bepaalde gegevens zouden gegevens kunnen omvatten die worden beschouwd als gevoelige persoonsgegevens zoals die term wordt begrepen onder bepaalde wetten inzake gegevensbescherming. Wij verzamelen deze gegevens om inhoud en ervaringen te personaliseren.
 • Communicaties: directe communicatie, webformulieren, onlinepeilingen, of interacties met onze blogs en posts. Wij verzamelen deze gegevens om klantenondersteuning te bieden, feedback te verzamelen en te reageren op vragen.
 • Commerciële gegevens: met inbegrip van gegevens over gekochte, verkregen of overwogen producten of diensten, of andere aankoop- of gebruikshistorieken of -tendensen. Wij verzamelen deze informatie om klantenondersteuning te bieden en om inhoud en ervaringen te personaliseren.
 • Gegevens over garantieregistratie: met inbegrip van gegevens over uw productaankoop, zoals de productnaam en waar het product is gekocht, en persoonsgegevens, waaronder contactgegevens, die nodig zijn om een garantie te registreren. Wij verzamelen deze gegevens om garantieclaims te valideren en te verwerken, klantenondersteuning te bieden en te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Gebruiksgegevens: informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en gegevens over de interactie van een consument met een internetwebsite, -toepassing of -advertentie. Wij verzamelen deze gegevens om uw ervaring tijdens het gebruik van de website te optimaliseren.
 • Locatiegegevens: locatiegegevens over een bepaald individu of apparaat, algemene locatiegegevens (uw IP-adres kan bijvoorbeeld uw meer algemene geografische regio aangeven). Wij verzamelen deze gegevens om inhoud en ervaringen te personaliseren en relevante aanbiedingen, promoties en marketingmateriaal te leveren.
 • Profielen en inferenties: inferenties die uit de bovengenoemde gegevens worden getrokken om een profiel op te stellen dat de voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, attitudes, intelligentie, vaardigheden of bekwaamheden van een bewoner weergeeft. Wij verzamelen deze gegevens om inhoud en ervaringen te personaliseren en relevante aanbiedingen, promoties en marketingmateriaal te leveren.

2. Bronnen van persoonsgegevens.

Wij kunnen persoonsgegevens over personen verzamelen:

 • Rechtstreeks van u: zoals wanneer u een aankoop doet, wanneer u een online account bij ons aanmaakt (het “Gebruikersaccount”), deelneemt aan wedstrijden en promoties die wij aanbieden, zich registreert om marketing- en andere communicatie van ons te ontvangen, meedoet aan een sweepstakes of promotie, productgaranties registreert, zich met ons inlaat in het kader van een aanbieding of marketinginitiatief, of contact met ons opneemt voor klantenondersteuning.
 • Van derden: zoals externe leveranciers van diensten aan ons (bijv. fraudedetectie, identiteitsverificatie en beveiliging), externe wederverkopers van onze producten, marketingbureaus en derden die advertentiediensten aan ons leveren, wederverkopers van consumentengegevens, sociale netwerken en marketingpartners.
 • In verband met uw gebruik van onze diensten: met inbegrip van informatie die wij automatisch verzamelen wanneer u onze website gebruikt of met ons communiceert, of gegevens die wij over u en uw voorkeuren of interesses afleiden op basis van de persoonsgegevens die wij verzamelen en onze interacties met u.

Wij kunnen persoonsgegevens over u verzamelen uit bronnen van derden (die kunnen worden gecombineerd met andere persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld), zoals:

 • Betalingen: als u een aankoop doet en uw betaling verwerkt met een externe verwerker (bijv. PayPal) kunnen wij persoonsgegevens verzamelen zoals uw naam, factuuradres, betalingstype, evenals creditcardnummer of andere betalingsrekeninggegevens.
 • Sociale media: als u ervoor kiest om uw gebruikersaccount te koppelen aan, aan te maken of in te loggen bij een sociale mediadienst (bijv. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, enz.), verzamelen wij uw toestemming om toegang te krijgen tot bepaalde informatie van uw profiel bij die sociale mediadienst. We nemen links op naar sociale mediaplatforms, zoals Facebook, TikTok, Pinterest, Instagram en Twitter. Deze diensten van derden kunnen identificatoren van u verzamelen of gegevens over uw IP-adres en welke pagina u bezoekt op onze websites, en zij kunnen cookies plaatsen voor de doeleinden die de derden hebben beschreven in hun privacybeleid. Uw interacties met die functies vallen onder het privacybeleid van de bedrijven die ze aanbieden, en niet onder dit privacybeleid. Als u post of als u zich inlaat met een afzonderlijke sociale mediadienst of met ons interageert op onze pagina met een sociale mediadienst, kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen in verband met die interacties.
 • Overname: wij kunnen persoonsgegevens verzamelen als gevolg van een bedrijfsherstructurering, of een overname of fusie met een derde partij.
 • Overige: wij kunnen persoonsgegevens, zoals demografische gegevens of bijgewerkte contactgegevens, verkrijgen van derden; wij kunnen ook informatie verzamelen uit openbare bestanden.

Wij kunnen automatisch persoonsgegevens verzamelen of afleiden over uw gebruik van onze diensten, of andere interacties met ons.

 • Website en applicaties: Wij en onze externe providers kunnen cookies, pixels, tags, logbestanden en andere technologieën gebruiken om gegevens te verzamelen over een gebruiker via zijn browser of apparaat, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw browsertype, apparaattype, besturingssysteem, softwareversie, telefoonmodel, besturingssysteem van de telefoon, platformafhankelijke informatie, opgevraagd document, verwijzende URL, datum en tijd van uw bezoek, clickstream-gegevens (bijv. over de pagina's die u bekijkt, links waarop u klikt en datum- en tijdstempels voor uw activiteiten op onze website), en het IP-adres dat gekoppeld is aan uw transacties in het systeem. De gegevens die wij automatisch verzamelen kan worden gekoppeld aan andere persoonsgegevens die wij hebben verzameld.

3. Gebruik van persoonsgegevens.

Wij en onze geautoriseerde derden zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer wij daarvoor wettelijke gronden hebben. Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder, zonder beperking:

 • Verlenen van ondersteuning en diensten: met inbegrip van het verlenen van onze diensten, het exploiteren van onze website, Apps en online diensten, en interactie met u op onze diensten; het beantwoorden van uw vragen; het oplossen van problemen, het uitvoeren van uw bestellingen en verzoeken, het verwerken van garantieregistraties, het aanbieden van het Vista Outdoor Rewards Programma, het verwerken van uw betalingen en het verlenen van technische ondersteuning; en voor andere klantenservice- en ondersteuningsdoeleinden. Onze wettelijke basis is het nakomen van contractuele voorwaarden die wij met u hebben.
 • Analyseren en verbeteren van ons bedrijf: met inbegrip van het beter te begrijpen hoe gebruikers onze diensten en website openen en gebruiken, om onze website, Apps, diensten en bedrijfsvoering te evalueren en te verbeteren, en om nieuwe functies, aanbiedingen en diensten te ontwikkelen; om enquêtes en andere evaluaties uit te voeren (zoals klanttevredenheidsonderzoeken); om de belangstelling van consumenten voor onze producten en diensten te monitoren; om problemen op te lossen die zich op de website van Apps kunnen voordoen; om de nauwkeurigheid van ons klantenbestand te verbeteren; om ons inzicht in ons klantenbestand te vergroten; om ons inzicht in onze klanten te vergroten; en voor andere onderzoeks- en analysedoeleinden. Onze wettelijke basis is ons legitieme zakelijke belang bij het begrijpen en verbeteren van onze diensten.
 • Personaliseren van inhoud en ervaringen: met inbegrip van inhoud die wij verzenden of weergeven op onze websites en andere diensten op maat te maken en om de inhoud die u ontvangt en/of uw ervaringen op de diensten anderszins te personaliseren. Om te helpen bij deze doeleinden, evenals de andere doeleinden die in dit privacybeleid worden genoemd, maken we op bepaalde momenten een profiel met betrekking tot u aan om u de inhoud te tonen waarin u volgens ons geïnteresseerd zou kunnen zijn, met inbegrip van uw interesses voor de merken van Vista Outdoor, en om de inhoud volgens uw voorkeuren weer te geven. Onze wettelijke basis is ons legitieme zakelijke belang om een meer gepersonaliseerde dienst aan te bieden.
 • Advertentie-, marketing- en promotiedoeleinden: met inbegrip van u te bereiken met meer relevante advertenties en om de doeltreffendheid van onze advertentiecampagnes te evalueren, te meten en te verbeteren; om u nieuwsbrieven, aanbiedingen of andere informatie te sturen waarvan wij denken dat die u kunnen interesseren; om u stickers of ander promotiemateriaal te sturen wanneer u zich inschrijft op onze e-maillijst; om sweepstakes, wedstrijden of andere promotieaanbiedingen uit te voeren; om contact met u op te nemen over onze diensten, producten of andere informatie waarvan wij denken dat die u kan interesseren; en om potentiële nieuwe klanten te identificeren. Onze wettelijke basis is uw toestemming om u te abonneren op een nieuwsbrief of marketing (en u kunt zich te allen tijde uitschrijven).
 • Beveiliging en bescherming van ons bedrijf: met inbegrip van onze bedrijfsactiviteiten, activa, diensten, netwerk en informatie- en technologiebronnen te beschermen en te beveiligen; om fraude, onbevoegde toegang, situaties met potentiële bedreigingen voor de rechten of veiligheid van een persoon of derde partij, of andere onbevoegde activiteiten of wangedrag te onderzoeken, te voorkomen, op te sporen en maatregelen te nemen. Onze wettelijke basis is ons legitiem zakelijk belang bij de bescherming van ons bedrijf en onze diensten en omdat wij in sommige omstandigheden wettelijk verplicht zijn dit te doen (bijv. om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen).
 • Verdedigen van onze wettelijke rechten: met inbegrip van het beheren van en reageren op bestaande en potentiële juridische geschillen en claims, en het anderszins vaststellen, verdedigen of beschermen van onze rechten of belangen, inclusief in de context van verwachte of bestaande geschillen met derden. Onze wettelijke basis is onze legitieme zakelijke belangen bij het beschermen van ons bedrijf of onze noodzaak om ons juridisch te verdedigen.
 • Controle, rapportage, corporate governance en interne operaties: met inbegrip van betrekking tot financiële, fiscale en boekhoudkundige audits; audits en beoordelingen van onze operaties, privacy, veiligheid en financiële controles, risico's en naleving van wettelijke verplichtingen; onze algemene bedrijfs-, boekhoud-, administratie- en juridische functies; en met betrekking tot een feitelijke of overwogen fusie, overname, verkoop of overdracht van activa, financiering, faillissement of herstructurering van ons bedrijf of een deel daarvan. Onze wettelijke basis is onze wettelijke verplichtingen uit hoofde van relevante wetgeving, zoals belastingaangifte, en onze legitieme belangen bij het uitvoeren van onze bestuursprogramma's.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen: met inbegrip van het voldoen aan de wet, onze wettelijke verplichtingen en juridische processen, zoals bevelschriften, dagvaardingen, gerechtelijke bevelen en verzoeken van regelgevende of rechtshandhavende instanties. Onze wettelijke basis is naleving van de toepasselijke wetgeving.
 • Voor onze legitieme zakelijke belangen: met inbegrip van het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om u de beste dienst/product en de beste en veiligste ervaring te kunnen bieden. Wij zorgen ervoor dat wij alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positieve als negatieve) en uw rechten overwegen en tegen elkaar afwegen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn). U kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze legitieme belangen afwegen tegen mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen. Onze wettelijke basis is dit legitieme bedrijfsbelang.
 • Om eventuele contracten tussen ons en u uit te voeren: wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een dergelijk contract wordt gesloten. Onze wettelijke basis is de uitvoering van deze contracten.

Wij, en onze externe dienstverleners, kunnen persoonsgegevens de-identificeren en anonimiseren en anonieme en geaggregeerde gegevensreeksen en rapporten opstellen om onze activiteiten, producten en diensten te beoordelen, te verbeteren en te ontwikkelen, benchmarkingrapporten over onze sector op te stellen en/of voor andere onderzoeks-, marketing- en analysedoeleinden. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens.

Wij kunnen informatie uit verschillende bronnen combineren. Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens die wij offline hebben verzameld combineren met persoonsgegevens die wij online verzamelen, of wij kunnen informatie die wij van een derde krijgen combineren met persoonsgegevens die wij al hebben.

Indien u ons persoonsgegevens over andere personen verstrekt, verklaart u dat u daartoe bevoegd bent en dat u die andere persoon op de hoogte hebt gebracht van de inhoud van dit beleid.

4. Openbaarmaking van persoonsgegevens.

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen als volgt delen of openbaar maken met de volgende categorieën derden:

 • Dienstverleners: Wij kunnen persoonsgegevens openbaar maken aan derde dienstverleners die deze gegevens gebruiken om diensten voor ons uit te voeren, zoals hostingproviders, auditors, adviseurs, consultants, betalingsverwerkers, leveranciers van klantenservice en/of ondersteuning.
 • Advertentie- en marketingpartners: Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden die advertenties, campagnemetingen, online en/of mobiele analyses en aanverwante diensten leveren. Deze derden kunnen browsing- en/of andere gegevens over uw gebruik van de diensten ontvangen of openen, om ons te helpen personen beter te bereiken met relevante advertenties en/of onze advertentiecampagnes te meten, en/of om beter te begrijpen hoe personen omgaan met onze website en diensten over de hele linie en op verschillende apparaten. De derden kunnen ons ook helpen met promoties, aanbiedingen of verbintenissen. Wij kunnen persoonsgegevens die wij verzamelen ook overdragen en/of verkopen en/of samenwerken met andere bedrijven om geselecteerde mogelijkheden aan klanten of potentiële klanten aan te bieden.
 • Dochterondernemingen, filialen en bedrijfspartners: Vista Outdoor kan uw persoonsgegevens delen met zijn gelieerde bedrijven (d.w.z. gelieerde merken, moederbedrijf en andere bedrijven onder gemeenschappelijke eigendom, controle of beheer); deze gelieerde bedrijven kunnen deze persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet, waaronder marktonderzoek, het verzenden van promotiemateriaal, nieuwsbrieven en enquêtes.
 • Wettelijke naleving: Wij kunnen worden verplicht persoonsgegevens te delen in antwoord op een geldig rechterlijk bevel, dagvaarding, overheidsonderzoek, of zoals anderszins wettelijk vereist. Wij behouden ons ook het recht voor om activiteiten waarvan wij te goeder trouw menen dat ze onwettig zijn, te melden aan wetshandhavingsinstanties. Bovendien kunnen wij bepaalde persoonsgegevens delen wanneer wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten, het eigendom en de veiligheid van ons bedrijf en/of anderen te beschermen.
 • Bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen persoonsgegevens openbaar maken en/of overdragen als onderdeel van een feitelijke of overwogen fusie, verkoop, overdracht van activa, overname, financiering en/of herstructurering van ons bedrijf of een deel daarvan, faillissement of een soortgelijke gebeurtenis, inclusief in verband met voorafgaand aan een dergelijke gebeurtenis uitgevoerde due diligence, indien wettelijk toegestaan.
 • Onze rechten beschermen: Wij kunnen persoonsgegevens openbaar maken wanneer wij dat nodig achten om te reageren op tegen ons ingestelde vorderingen, om onze overeenkomsten en voorwaarden af te dwingen of te beheren, voor fraudepreventie, risicobeoordeling, onderzoek en/of om de rechten, eigendom of veiligheid van ons en onze filialen, partners, klanten, klanten en/of anderen te beschermen.

Wij kunnen geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens delen met derden voor onderzoek, marketing, advertentie, analyse en/of andere doeleinden. Indien wij uw persoonsgegevens anonimiseren, zullen wij niet proberen u opnieuw te identificeren.

Geautomatiseerde besluiten zijn besluiten die zonder menselijke tussenkomst worden genomen en een rechtsgevolg voor u hebben of een ander vergelijkbaar belangrijk gevolg. Wij kunnen dit type verwerking uitvoeren voor profileringsdoeleinden, of [voeg activiteit in]. Voor meer informatie over uw recht om af te zien van dit soort verwerkingsactiviteiten, zie paragraaf 14 van dit beleid.

5. Keuze van de gebruiker met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens.

Als u de persoonsgegevens waar wij om vragen niet verstrekt, of als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, kunt u mogelijk geen gebruik maken van de diensten.

6. Cookies en analyses.

Het cookiebeleid kan hier worden gevonden.

7. Bescherming van persoonsgegevens.

Wij willen dat u vertrouwen blijft houden in ons en in onze producten en diensten. Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid van de gegevens te handhaven en het correcte gebruik van gegevens te garanderen, hebben wij redelijke en passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de door ons verzamelde gegevens te beschermen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde toegang, hacking, gegevensverlies of andere inbreuken niet zullen voorkomen. Hoewel wij ernaar streven uw persoonsgegevens te beschermen, erkent u dat: (a) er veiligheids- en privacybeperkingen zijn van het internet waarover wij geen controle hebben; (b) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die via onze diensten tussen u en ons worden uitgewisseld, niet kunnen worden gegarandeerd; en (c) dergelijke informatie en gegevens onderweg door een derde kunnen worden bekeken of gemanipuleerd. Wij raden u aan stappen te ondernemen om uw persoonsgegevens veilig te houden, zoals het kiezen van een sterk wachtwoord en het uitloggen bij uw gebruikersaccount en het sluiten van uw webbrowser wanneer u klaar bent met het gebruik van de diensten.

8. Bewaring van persoonsgegevens.

Wij verzamelen persoonsgegevens op eerlijke en wettige wijze. Wij bewaren persoonsgegevens normaal gesproken zo lang als nodig is voor de verwezenlijking van de in dit privacybeleid opgenomen doeleinden, waaronder het leveren van diensten, mededelingen, door u gevraagde informatie, toegang tot de website, het documenteren van onze zakelijke relatie met u, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten. Sommige persoonsgegevens kunnen voor langere periodes worden bewaard, zoals vereist door de wet, een contract of controlevereisten. Zodra redelijkerwijs kan worden aangenomen dat uw persoonsgegevens niet langer nodig of vereist zijn, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren of de middelen verwijderen waarmee de gegevens met u in verband kunnen worden gebracht.

9. Privacy van kinderen

De Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) beschermt de online privacy en persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Wij respecteren de privacy van kinderen. De Diensten zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Wij vragen, verzamelen of bewaren niet bewust online persoonlijk identificeerbare gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar zonder voorafgaande controleerbare toestemming van de ouders. Zodra redelijkerwijs kan worden aangenomen dat uw persoonsgegevens niet langer nodig of vereist zijn, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren of de middelen verwijderen waarmee de gegevens met u in verband kunnen worden gebracht. Als u zich zorgen maakt over het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen op de website, kunt u contact met ons opnemen via de informatie in de paragraaf Contact hieronder. Ouders kunnen ook het onderwerp selecteren: “Personal Information / Opt Out” op onze pagina Neem contact met ons op op onze contactpagina om persoonsgegevens die door een kind zijn verstrekt in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Wij delen of verkopen geen persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar. Om ons privacybeleid voor kinderen te bekijken, klik hier.

10. Overdrachten buiten uw jurisdictie

Voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Economische Ruimte ("EER"): Wij kunnen uw persoonsgegevens soms doorgeven aan landen buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER, bijvoorbeeld als wij gebruik maken van een leverancier die elders is gevestigd. De privacywetgeving in landen buiten het VK en de EER kan verschillen van die in uw eigen land.

Wanneer wij gegevens overdragen aan een land dat niet geacht wordt adequate gegevensbeschermingsnormen te bieden, zullen wij altijd veiligheidsmaatregelen en goedgekeurde Europese of Britse modelclausules (beschikbaar op de juridische website van de Europese Unie op eur-lex.europa.eu en de Britse op de ICO-website www.ico.gov.uk) of andere adequate waarborgen hanteren om uw persoonsgegevens te beschermen. Neem contact met ons op als u meer details wenst over onze waarborgen voor gegevensoverdracht buiten het VK/EER.

Voor gebruikers in Canada: Wij en onze dienstverleners (inclusief filialen) kunnen persoonsgegevens raadplegen, opslaan en anderszins verwerken buiten Canada (en, voor inwoners van Quebec, buiten Quebec), met inbegrip van de Verenigde Staten, de EU en andere buitenlandse rechtsgebieden waar wij of onze dienstverleners gevestigd zijn. Wij, onze filialen en onze dienstverleners kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij daartoe verplicht of toegelaten worden door de toepasselijke wetgeving of een gerechtelijke procedure, wat ook de wettige toegang door buitenlandse rechtbanken, wetshandhavers of andere overheidsinstanties kan omvatten in de rechtsgebieden waarin wij of onze dienstverleners actief zijn. Voor informatie over de manier waarop wij of onze dienstverleners (inclusief dienstverleners buiten Canada) persoonsgegevens behandelen, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder uiteengezet.

Voor overige gebruikers: Indien wij uw persoonsgegevens overdragen aan landen buiten uw thuisland, zullen wij stappen ondernemen om te voldoen aan de vereisten voor een dergelijke overdracht in uw thuisland zoals vereist door de relevante wetgeving.

11. Links naar websites van derden.

De diensten kunnen links bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Dit beleid is niet van toepassing op websites van derden die toegankelijk zijn via onze diensten, tenzij een dergelijke website gebruikers of bezoekers naar dit beleid verwijst. Wanneer u op één van deze links klikt, wordt u van de website weggeleid naar de website van de organisatie of het bedrijf dat die website onderhoudt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van websites van derden. Zelfs als er een verband bestaat tussen de website en een website van een derde partij, oefenen wij geen controle uit over het gebruik van dergelijke websites en raden wij u aan het privacybeleid van die websites te lezen.

12. Tekstberichten.

Wij kunnen tekstberichten sturen waarvoor u toestemming heeft gegeven. Afhankelijk van uw toestemming kunnen de tekstberichten u informatie verstrekken over uw bestellingen of speciale aanbiedingen met betrekking tot marketingcommunicatie over onze producten. De berichten die u ontvangt kunnen afkomstig zijn van een autodialer. U kunt tekstberichten op elk moment annuleren door "STOP" te sms'en. Nadat u "STOP" hebt verzonden, kunnen wij u nog een tekstbericht sturen om te bevestigen dat u bent uitgeschreven. U zult geen tekstberichten meer ontvangen van dat nummer, maar u kunt nog wel tekstberichten ontvangen als u op andere tekstlijsten bent geabonneerd. U kunt zich opnieuw inschrijven om tekstberichten te ontvangen nadat u zich hebt uitgeschreven. Als u op enig moment vragen hebt over de tekstberichten, sms dan "HELP" en wij zullen reageren met aanvullende informatie om u te helpen. Bericht- en gegevenstarieven kunnen van toepassing zijn. Toestemming is niet vereist als voorwaarde voor aankoop.

13. Hoe kunt u contact met ons opnemen.

Mocht u andere vragen of zorgen hebben over ons privacybeleid, waaronder verzoeken om onjuiste persoonsgegevens in te zien of bij te werken, klachten dat het privacybeleid niet wordt gevolgd, selecteer dan het onderwerp: “Personal Information / Opt Out” op onze pagina Neem contact met ons op.

14. Uw rechten.

Afhankelijk van waar u woont, kunt u een aantal rechten hebben als het gaat om uw persoonsgegevens. Meer informatie en advies over uw rechten kunt u krijgen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw land, en veel landen bieden het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De rechten die voor u beschikbaar zijn omvatten rechten zoals:

Verenigde Staten

De wetten inzake gegevensbescherming van de Verenigde Staten ("VS") kennen de inwoners van Californië, Colorado, Connecticut, Utah en Virginia de volgende rechten op gegevens toe:

Recht op kennis en toegang. U hebt het recht om te vragen dat wij u bepaalde gegevens openbaar maken over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens in de afgelopen 12 maanden. Deze gegevens worden openbaar gemaakt in de paragraaf "Verzamelen van informatie" van dit privacybeleid.

U hebt ook het recht om toegang te vragen tot persoonsgegevens die over u zijn verzameld en informatie over de bron van die gegevens, de doeleinden waarvoor wij ze verzamelen en de derden en dienstverleners met wie wij ze delen. U kunt een dergelijk verzoek indienen zoals hieronder beschreven. Om de persoonsgegevens van onze klanten te beschermen, moeten wij uw identiteit verifiëren voordat wij op uw verzoek kunnen reageren.

Recht op overdraagbaarheid. U hebt het recht te vragen dat wij een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, in een overdraagbaar en, voor zover technisch mogelijk, gemakkelijk bruikbaar formaat dat u in staat stelt de gegevens ongehinderd aan een andere entiteit over te dragen. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen en uw identiteit hebben bevestigd, verstrekken wij u een kopie van uw gegevens zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij kunnen deze gegevens aan u verstrekken via uw gebruikersaccount bij ons, of via e-mail naar het e-mailadres dat u bij uw verzoek hebt opgegeven.

Recht om te verwijderen. Behoudens bepaalde uitzonderingen hebt u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen en uw identiteit hebben bevestigd, zullen wij uw verzoek bekijken om te zien of er een uitzondering geldt die ons toestaat de informatie te bewaren. Wij zullen persoonsgegevens die niet onder één van deze uitzonderingen vallen uit onze bestanden verwijderen of anoniem maken en onze dienstverleners opdragen soortgelijke maatregelen te nemen.

Recht om te corrigeren. Behoudens bepaalde uitzonderingen hebt u het recht ons te verzoeken onjuiste persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld te corrigeren. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen en uw identiteit hebben bevestigd, bekijken wij uw verzoek, rekening houdend met de aard van de persoonsgegevens en de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens, om te zien of wij de gegevens kunnen corrigeren. Wij kunnen ook aanvullende gegevens vragen waaruit blijkt dat de gegevens die u wilt corrigeren onjuist is.

Non-discriminatie. Wij zullen u niet discrimineren omdat u één van uw rechten op privacy uitoefent.

Uitoefenen van uw rechten. Om uw verzoek om informatie of wissen in te dienen, neemt u contact met ons op via het gratis nummer 800-285-0689 en geeft u de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mail, postadres, merk, verzoek. Wij zullen uw verzoek verifiëren door een antwoord te sturen naar het e-mailadres of postadres dat wij voor u in ons bestand hebben. U kunt ook verzoeken indienen om uw rechten uit te oefenen hier.

Alleen u, of iemand die wettelijk bevoegd is om namens u te handelen, kan een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien of te verwijderen. U kunt ook namens uw kind een verzoek tot kennisneming of verwijdering indienen.

Bepaalde wetten inzake gegevensbescherming beperken de mogelijkheid om een verzoek tot kennisneming in te dienen tot twee keer binnen een periode van 12 maanden en staan ons toe een redelijke vergoeding aan te rekenen voor het beantwoorden van talrijke verzoeken van dezelfde gebruiker. Wij kunnen niet op uw verzoek ingaan of u persoonsgegevens verstrekken indien wij uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet kunnen verifiëren en niet kunnen bevestigen dat de persoonsgegevens op u betrekking hebben.

U hoeft geen account bij ons aan te maken om een verzoek tot kennisneming of verwijdering in te dienen. Wij beschouwen verzoeken die via uw met een wachtwoord beveiligde account worden gedaan echter als voldoende geverifieerd wanneer het verzoek betrekking heeft op persoonsgegevens die aan dat specifieke account zijn gekoppeld.

Wij zullen de in het verzoek verstrekte persoonsgegevens alleen gebruiken om de identiteit of de bevoegdheid van de verzoeker te verifiëren.

Inwoners van California.

Recht om af te zien van de verkoop of het delen van persoonsgegevens. U hebt het recht om af te zien van het verkopen of delen van uw persoonsgegevens met derden, zoals deze termen zijn gedefinieerd onder de Californische wet. Dien uw verzoek in om af te zien van de verkoop van uw persoonsgegevens hier.

Zoals hierboven beschreven in paragraaf 4 "4. Openbaarmaking van persoonsgegevens", Vista Outdoor zal uw gegevens alleen delen met zijn Gelieerde merken en bedrijven, dienstverleners, in verband met bepaalde bedrijfsoverdrachten, zoals vereist door de wet, of, in sommige gevallen, zakelijke partners waarmee u instemt om uw informatie te delen.

Kennisgeving van financiële stimulans

Wij bieden klanten de mogelijkheid om deel te nemen aan het Vista Outdoor Rewards Programma (het "Programma"), dat voordelen kan bieden, waaronder de mogelijkheid om punten te verdienen die kunnen worden ingewisseld voor extra kortingen, aan degenen die ervoor kiezen om mee te doen. Deze voordelen worden samen met andere materiële voorwaarden hier beschreven. Elke financiële stimulans die wij aanbieden zal in redelijke verhouding staan tot de waarde van uw persoonsgegevens en een dergelijke schatting wordt gewaardeerd zoals hieronder beschreven. Deelname aan het programma vereist uw voorafgaande toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Voor meer informatie over het programma, klik hier.

We zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten onder de Californische wet in verband met het programma, inclusief door:

 • U goederen of diensten weigeren;
 • U verschillende prijzen of tarieven aanrekenen voor goederen of diensten, onder meer door het verlenen van kortingen of andere voordelen, of het opleggen van boetes;
 • U een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten leveren;
 • Suggereren dat u een andere prijs of tarief voor goederen of diensten of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten kunt krijgen.

De waarde van de programmavoordelen voor de leden varieert aanzienlijk aangezien individuele leden in verschillende mate gebruik maken van de programmavoordelen.

“Shine the Light” wet van Californië

Krachtens de Californische wet "Shine the Light" (Cal. Civ. Code § 1798.83) hebben inwoners van Californië die ons bepaalde persoonsgegevens verstrekken, het recht om ons gratis informatie te vragen en te verkrijgen over de persoonsgegevens (indien aanwezig) die wij gedurende het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar met derden hebben gedeeld voor hun eigen direct marketing gebruik. Dergelijke verzoeken kunnen eenmaal per kalenderjaar worden gedaan voor informatie over relevante deling door derden in het voorgaande kalenderjaar. Inwoners van Californië die een dergelijk verzoek willen doen, kunnen een verzoek indienen bij de onderstaande contactgegevens. Uit het verzoek moet blijken dat de aanvrager een inwoner van Californië is en een huidig adres in Californië heeft. Wij hoeven maar één keer per kalenderjaar op een verzoek van een klant te reageren. Houd er rekening mee dat niet alle informatie-uitwisseling onder de "Shine the Light"-wet van Californië valt en dat alleen informatie-uitwisseling die daar wel onder valt in ons antwoord wordt opgenomen.

Nevada

Als u in Nevada woont, hebt u het recht om af te zien van de verkoop van bepaalde persoonsgegevens aan derden die voornemens zijn deze persoonsgegevens in licentie te geven of te verkopen. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen hier. Merk op dat wij uw persoonsgegevens momenteel niet verkopen zoals verkoop wordt gedefinieerd in de herziene versie van Nevada Hoofdstuk 603A. Als u vragen hebt, neem dan contact met ons op zoals hierboven beschreven.

Rechten van inwoners van Colorado, Connecticut, Virginia en Utah

Recht op uitschrijven. U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op (i) gerichte reclame, (ii) de verkoop van persoonsgegevens, of (iii) profilering ter bevordering van beslissingen die wettelijke of soortgelijke significante gevolgen voor de consument hebben.

Recht op beroep. Als u een verzoek indient om één van de bovenstaande rechten op toegang tot gegevens uit te oefenen en wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, kunt u verzoeken om in beroep te gaan tegen onze beslissing. Om in beroep te gaan tegen een beslissing over een verzoek om gegevensbescherming kunt u hier. contact met ons opnemen. Als u, nadat u de beroepsprocedure bij ons hebt afgerond, nog steeds niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u contact opnemen met uw procureur-generaal om een klacht in te dienen. Hieronder vindt u de contactgegevens van de juiste instantie waar u inlichtingen kunt inwinnen over het instellen van beroep:

Inwoners van Virginia:
Kantoor van de procureur-generaal
202 North 9th Street
Richmond, Virginia 23219
Telefoon: (804) 786-2071
oag.state.va.us

 

Inwoners van Colorado:
Kantoor van de procureur-generaal
Département juridique du Colorado
Ralph L. Carr Judicial Building
1300 Broadway, 10th Floor
Denver, CO 80203
(720) 508-6000
coag.gov

 

Inwoners van Connecticut:
Kantoor van de procureur-generaal
165 Capitol Ave
Hartford, CT 06106
(860) 808-5318
portal.ct.gov/AG

 

Europese Unie/EER en Verenigd Koninkrijk
 • Het recht om geïnformeerd te worden. U hebt het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te krijgen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en over uw rechten. Daarom verstrekken wij u de informatie in dit beleid. Als u aanvullende vragen hebt, bijvoorbeeld over de overdracht en de locatie van gegevens of onze grondslag voor legitieme belangen, kunt u contact met ons opnemen.
 • Het recht op toegang. U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (indien wij deze verwerken), en bepaalde andere gegevens (vergelijkbaar met die in dit beleid).
 • Het recht op rectificatie. U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonsgegevens die wij over u bewaren te corrigeren.
 • Het recht op verwijdering. Dit staat ook bekend als het "recht om te worden vergeten" en stelt u in staat te verzoeken om verwijdering of vernietiging van uw gegevens wanneer er geen dwingende reden is om deze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht, er zijn uitzonderingen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te "blokkeren" of te onderdrukken. Wanneer de verwerking is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar mogen wij ze niet verder gebruiken. Wij houden lijsten bij van mensen die hebben gevraagd om verder gebruik van hun informatie te "blokkeren" om ervoor te zorgen dat de beperking in de toekomst wordt nageleefd.
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U hebt het recht om, in bepaalde omstandigheden, te verzoeken dat wij een kopie van uw persoonsgegevens naar een derde partij sturen. Als wij dit doen, sturen wij uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit is geen algemeen recht, er zijn uitzonderingen.
 • Het recht van bezwaar. U hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder verwerking voor direct marketing of wanneer wij ons voor de verwerking beroepen op onze legitieme belangen.
 • Het recht om een klacht in te dienen. U hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen of verwerken bij uw nationale toezichthouder voor gegevensbescherming. In het VK is dat de Information Commissioner, en details over hoe u contact kunt opnemen met de ICO vindt u op hun website ico.org.uk.
 • Het recht om toestemming in te trekken. Als u uw toestemming hebt gegeven voor alles wat wij met uw persoonsgegevens doen, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken (hoewel dit niet betekent dat alles wat wij tot dan toe met uw persoonsgegevens hebben gedaan met uw toestemming onwettig is). Dit omvat uw recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden in te trekken.

U kunt al deze rechten uitoefenen via de functie Neem contact met ons op op de website.

Wij reageren gewoonlijk kosteloos op verzoeken en verstrekken informatie, maar wij kunnen een redelijke vergoeding vragen ter dekking van onze administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie bij ongegronde of buitensporige/herhaalde verzoeken, of verdere kopieën van dezelfde informatie. In bepaalde omstandigheden kunnen wij ook het recht hebben te weigeren aan het verzoek gevolg te geven.

Denk goed na over uw verzoek voordat u het indient. We zullen zo snel mogelijk reageren. Over het algemeen gebeurt dit binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, maar als de behandeling van het verzoek meer tijd in beslag neemt, laten wij u dat weten.

Canada

Behoudens beperkte uitzonderingen krachtens de toepasselijke wetgeving hebt u het recht op toegang tot, bijwerking, rectificatie en correctie van onjuistheden in uw persoonsgegevens die wij bewaren en controleren, of om uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt verzoeken om toegang, bijwerking, rectificatie en correctie van onnauwkeurigheden in uw persoonsgegevens in ons beheer of onze controle, of uw toestemming intrekken door ons een e-mail te sturen of te schrijven naar de onderstaande contactgegevens. Wij kunnen bepaalde persoosgegevens nodig hebben om de identiteit van de persoon die het verzoek indient te verifiëren.

Mocht u andere vragen of zorgen hebben over ons privacybeleid, waaronder verzoeken om toegang tot, inzage in, correctie of bijwerking van onjuiste persoonsgegevens, klachten dat het privacybeleid niet wordt gevolgd, of informatie over ons gebruik van dienstverleners die buiten uw rechtsgebied zijn gevestigd, selecteer dan het onderwerp: "Personal Information / Opt Out" op onze contactpagina of neem contact op met onze privacyfunctionaris op PrivacyOffice@vistaoutdoor.com.

Privacy- en gebruiksvoorwaarden van Google

Als u de privacy- en gebruiksvoorwaardensite van Google wilt raadplegen, klik dan op de link hier.